Ο Rich Fernandez παρουσιάζει στον ΟΗΕ τον ρόλο της ενσυνειδητότητας και της συναισθηματικής νοημοσύνης στην εργασία

Ο Rich Fernandez παρουσιάζει στα Ηνωμένα Έθνη τον ρόλο της επίγνωσης και της συναισθηματικής νοημοσύνης στην εργασία

Το ινστιτούτο Search Inside Yourself Institute (SIYLI) είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει στην ημέρα καινοτομίας στο Κτήριο των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη με σκοπό να συζητήσει τον τρόπο αξιοποίησης της επίγνωσης και της συναισθηματικής νοημοσύνης για να επιτευχθούν οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλός μας Rich Fernandez έκανε μια βασική παρουσίαση σχετικά με τον ρόλο της επίγνωσης και της συναισθηματικής νοημοσύνης σε οργανισμούς σήμερα και στο μέλλον. Η πρόσκληση για την εκδήλωση προήλθε από το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών και την Ακαδημαϊκή Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων των Ηνωμένων Εθνών. Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη συνεδρία του Rich παρακάτω:

Η επίγνωση και η συναισθηματική νοημοσύνη είναι βασικές ικανότητες που οποιοσδήποτε μπορεί να μάθει και να εξελίξει. Είναι ουσιαστικής σημασίας για τους ανθρώπους, τους οργανισμούς και τις χώρες προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών:

1) Όχι φτώχεια
2) Όχι πείνα
3) Καλή υγεία και ευεξία
4) Ποιοτική εκπαίδευση
5) Ισότητα των φύλων
6) Καθαρό νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής
7) Προσιτή και καθαρή ενέργεια
8) Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη
9) Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές
10) Μείωση της ανισότητας
11) Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες
12) Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή
13) Δράση για το κλίμα
14) Ανάπτυξη ζωής κάτω από το νερό
15) Ανάπτυξη ζωής πάνω στη γη
16) Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί
17) Συνεργασία για την επίτευξη των στόχων

Η συζήτηση έγινε δεκτή θετικά και το ινστιτούτο SIYLI διερευνά τρόπους για να συνεχίσει να συνεργάζεται με τα Ηνωμένα Έθνη προκειμένου να προσφέρει επιπλέον πληροφορίες και εργαλεία στο μέλλον.

Δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα Search Inside Yourself στην Αθήνα

0 Shares
Share
Share
Tweet