Η απόδοση επένδυσης (ROI) της ενσυνειδητότητας στον χώρο εργασίας

Υπάρχει ένα αξίωμα στον επιχειρηματικό κόσμο που λέει ότι αν δεν μπορούμε να μετρήσουμε κάτι, τότε δεν υπάρχει. Με αυτό το κριτήριο, έννοιες όπως ο σεβασμός, η συμπόνια, η πίστη και η ενσυναίσθηση, δεν υπάρχουν. Εξάλλου πώς μπορούμε να μετρήσουμε τη συμπόνια ενός ανθρώπου; Ωστόσο, όσοι διαθέτουν αυτά τα χαρακτηριστικά, αυξάνονται σταθερά σε υψηλές θέσεις εργασίας. Όπως αναφέρει ο Rich Fernandez, διευθύνων σύμβουλος του Ινστιτούτου SIYLI, «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για μένα ότι η ενσυναίσθηση και η συμπόνια δεν είναι ασήμαντες ιδιότητες. Αποτελούν τις θεμελιώδεις ιδιότητες των ομάδων με υψηλές επιδόσεις, καθώς και των ισχυρών ηγετών».

Ακριβώς όπως συμβαίνει με αυτές τις ιδιότητες που είναι δύσκολο να μετρηθούν ποσοτικά και ταυτόχρονα αποτελούν θεμελιώδεις ηγετικές ιδιότητες λόγω των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν στις επιχειρήσεις, το ίδιο συμβαίνει πλέον με την ενσυναίσθηση. Και στο Ινστιτούτο Leadership Search Inside Yourself κάναμε βήματα για να τη μετρήσουμε ποσοτικά – επειδή τα οφέλη των προγραμμάτων που βασίζονται στην ενσυναίσθηση όντως είναι υπαρκτά τόσο για τις εταιρείες όσο και για τους υπαλλήλους.

Σε μια πρόσφατη συνέντευξη με τη Melli O’ Brien, ιδρύτρια του διαδικτυακού συνεδρίου The Mindfulness Summit, ο Fernandez ανέφερε αδιάσειστα στοιχεία: Οργανισμοί που εφαρμόζουν προγράμματα ενσυναίσθησης, όπως το Ινστιτούτο SIY, βλέπουν μέχρι και 200% απόδοση επένδυσης. Για παράδειγμα, ανέφερε την εταιρεία SAP.

Πριν από μια δεκαετία, ο Peter Bostelmann, που εκείνη την περίοδο ήταν μηχανικός βιομηχανίας της εταιρείας SAP, παρακολούθησε το πρόγραμμα Search Inside Yourself, το οποίο δημιουργήθηκε μέσω της Google. Εντυπωσιάστηκε από αυτό – είδε ακόμη και αλλαγές – και παρατήρησε τις εφαρμογές της ενσυναίσθησης στη δική του εταιρεία. Το 2012, αποφάσισε να φέρει ένα πιλοτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου SIY στην εταιρεία SAP. Σήμερα, χιλιάδες υπάλληλοι της SAP παρακολουθούν το βασικό πρόγραμμα σπουδών του Ινστιτούτου SIY που ίδρυσε ο Bostelmann, ο οποίος είναι επικεφαλής της εφαρμογής ενσυναίσθησης της SAP σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η δημοτικότητα της πρωτοβουλίας του Bostelmann σχετικά με την ενσυναίσθηση στη SAP είναι εύκολο να μετρηθεί: από τους 91.000 υπαλλήλους της εταιρείας, οι 6.500 συμπεριλαμβανομένων μερικών κορυφαίων στελεχών συμμετείχαν σε ένα διήμερο βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου SIY. Επιπλέον, η SAP διαθέτει 21 καθηγητές SIY σε 20 τοποθεσίες παγκοσμίως και ετοιμάζεται να φέρει άλλους 20 εκπαιδευτές τον επόμενο μήνα.

Αυτοί οι αριθμοί σαφώς έχουν σημασία, αλλά πέρα από τη δημοτικότητα του προγράμματος του SIY, η εταιρεία SAP διαπίστωσε ότι η παροχή στους εργαζόμενους εργαλείων για τη μείωση του άγχους και τη βελτίωση της συγκέντρωσης, της ενσυναίσθησης, της επικοινωνίας και της ανθεκτικότητας επηρέασε τα κέρδη με χιλιάδες τρόπους. Στους αρχάριους, η εκπαίδευση ενίσχυσε την αφοσίωση των εργαζομένων και μείωσε τις απουσίες τους. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της SAP, η αύξηση κατά 1% της αφοσίωσης των εργαζομένων αντιστοιχεί σε 50 έως 60 εκατομμύρια ευρώ σε λειτουργικά κέρδη. Ταυτόχρονα, η αύξηση του πολιτιστικού δείκτη των επιχειρήσεων κατά 1% μπορεί να αυξήσει τα κέρδη κατά 85 με 95 εκατ. ευρώ. Και υπάρχει ακόμη ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα: τα υψηλά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου της SAP για το 2018 και η σταθερά αυξανόμενη απόδοσή της στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ειδικά τα τελευταία χρόνια.

Η SAP υπολογίζει την επιτυχία του προγράμματος SIY κάνοντας μετρήσεις στο πέρασμα του χρόνου που ξεκινούν προτού οι συμμετέχοντες αποκτήσουν επίσημα τα εργαλεία του SIY και μέχρι περίπου 6 μήνες αφότου χρησιμοποιήσουν τα καινούρια εργαλεία. Η SAP μετράει τον αντίκτυπο σε δείκτες όπως η αφοσίωση, η συγκέντρωση, η παραγωγικότητα, το άγχος και η γενική καλή κατάσταση επιδιώκοντας να ποσοτικοποιηθεί η ικανότητα των εργαζομένων να χτίζουν σχέσεις, να επικοινωνούν αποτελεσματικά και να συνεργάζονται παραγωγικά.

O Fernandez αναφέρει τα εξής: «Βρέθηκε ότι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα του SIY παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές βελτιώσεις σε κρίσιμους τομείς. Και οι δείκτες, όπως η γενική καλή κατάσταση, η συγκέντρωση, η μείωση του άγχους και η αύξηση της δημιουργικότητας και της συνεργασίας, σχετίζονται άμεσα με εργασιακά αποτελέσματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αξία οικονομική. Πρόκειται για απόδοση επένδυσης σε ποσοστό 200%».

Ο Peter Bostelmann, επικεφαλής της εφαρμογής της ενσυναίσθησης σε παγκόσμιο επίπεδο, περιγράφει στην οργάνωση TEDx τον τρόπο που η ενσυναίσθηση αύξησε την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας. Η αναφορά αποτίμησης του 2017 στο Ινστιτούτο SIYLI δείχνει ότι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Search Inside Yourself παρουσιάζουν σημαντική μείωση στο στρες, καθώς και αυξημένη ανθεκτικότητα, μεγαλύτερη συγκέντρωση και βελτίωση στην ικανότητα συνεργασίας και διαχείρισης καταστάσεων που προκαλούν προβλήματα. Ο Fernandez επισημαίνει: «…στα σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα – ιδιαίτερα στα καινοτόμα και πρωτοποριακά – η ενσυναίσθηση, η κατανόηση και η συμπόνια αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά των ηγετών και του πολιτισμού».

Related Posts